تست دوره

کاربر استاد امیر

درباره دوره

تست دوره

43
جزئیات دوره
 • تاریخ شروع دوره: ۱۴۰۰-۰۹-۲۲ (۱۱:۵۵)
 • تاریخ انقضاء دوره: تعیین نشده
 • جلسات: تعداد ۱۷ جلسه فعال از ۱۷ جلسه کلی
 • تعداد فایل‌های ویدوئی/اسکورم: صفر
 • تعداد تمرین و خودآزمایی‌ها: صفر
 • این دوره در مجموع دارای ۷ امتحان و ارزیابی است.
 • جزئیات گواهینامه: گواهینامه شرکت در دوره
خصیصه های اضافی
 • تست دوره

آمار دوره
 • حداکثر تعداد فراگیران: ۱۰۰
 • تعداد فراگیران جاری: ۲
جلسه ۱

تست ازمون 2 سوالی

شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۴۰۰-۱۱-۰۴ (۱۵:۱۰) - مهلت استفاده: ندارد

درباره این جلسه

تست ازمون 2 سوالی
جلسه قابل استفاده است. ۲۹۴ تومان
جلسه ۲ (جلسه آنــلاین)

تست جلسه انلاین

جلسه انلاین در تاریخ ۱۴۰۰ / ۹ / ۲۳ در ساعت ۱۴:۳۷ برگزار شد

جلسه انلاین در تاریخ ۱۴۰۰ / ۹ / ۲۳ در ساعت ۱۵:۳۷ پایان یافت

درباره این جلسه

تست
مهلت استفاده از جلسه به پایان رسیده است. جلسه منقضی شده است
جلسه ۳

تست جلسه افلاین تمرین

شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۴۰۰-۱۱-۰۴ (۱۵:۱۰) - مهلت استفاده: ۸ روز

درباره این جلسه

تست تمرین
جلسه قابل استفاده است. [غیر قابل فروش]
جلسه ۴

تست آزمون کاربر بین سوالات جا به جا شود

شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۴۰۰-۱۱-۰۴ (۱۵:۱۰) - مهلت استفاده: ندارد

درباره این جلسه

تست آزمون کاربر بین سوالات جا به جا شود
جلسه قابل استفاده است. ۲۹۴ تومان
جلسه ۵ (جلسه آنــلاین)

test

جلسه انلاین در تاریخ ۱۴۰۰ / ۹ / ۲۸ در ساعت ۱۳:۲۴ برگزار شد

جلسه انلاین در تاریخ ۱۴۰۰ / ۹ / ۲۹ در ساعت ۱۳:۲۴ پایان یافت

درباره این جلسه

asdfasfasdf
مهلت استفاده از جلسه به پایان رسیده است. جلسه منقضی شده است
جلسه ۶ (جلسه آنــلاین)

test

جلسه انلاین در تاریخ ۱۴۰۰ / ۹ / ۲۸ در ساعت ۱۳:۲۴ برگزار شد

جلسه انلاین در تاریخ ۱۴۰۰ / ۹ / ۲۹ در ساعت ۱۳:۲۴ پایان یافت

درباره این جلسه

asdfasfasdf
مهلت استفاده از جلسه به پایان رسیده است. جلسه منقضی شده است
جلسه ۷ (جلسه آنــلاین)

test

جلسه انلاین در تاریخ ۱۴۰۰ / ۹ / ۲۸ در ساعت ۱۳:۲۴ برگزار شد

جلسه انلاین در تاریخ ۱۴۰۰ / ۹ / ۲۹ در ساعت ۱۳:۲۴ پایان یافت

درباره این جلسه

asdfasfasdf
مهلت استفاده از جلسه به پایان رسیده است. جلسه منقضی شده است
جلسه ۸

ghhhg

شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۴۰۰-۱۱-۰۴ (۱۵:۱۰) - مهلت استفاده: ندارد

درباره این جلسه

654gfdgdf
جلسه قابل استفاده است. [غیر قابل فروش]
جلسه ۹

تست ازمون

شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۴۰۰-۱۱-۰۴ (۱۵:۱۰) - مهلت استفاده: ندارد

درباره این جلسه

تست ازمون
جلسه قابل استفاده است. ۲۹۴ تومان
جلسه ۱۰

تست سوالات چن انتخابی

شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۴۰۰-۱۱-۰۴ (۱۵:۱۰) - مهلت استفاده: ندارد

درباره این جلسه

تست سوالات چن انتخابی
جلسه قابل استفاده است. ۲۹۴ تومان
جلسه ۱۱

تست سوالات ججای خالی

شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۴۰۰-۱۱-۰۴ (۱۵:۱۰) - مهلت استفاده: ندارد

درباره این جلسه

تست سوالات ججای خالی
جلسه قابل استفاده است. ۲۹۴ تومان
جلسه ۱۲ (جلسه آنــلاین)

تست جلسه انلاین

جلسه انلاین در تاریخ ۱۴۰۰ / ۱۰ / ۷ در ساعت ۱۱:۰۴ برگزار شد

جلسه انلاین در تاریخ ۱۴۰۰ / ۱۰ / ۲۲ در ساعت ۱۱:۰۴ پایان یافت

درباره این جلسه

لبی
مهلت استفاده از جلسه به پایان رسیده است. جلسه منقضی شده است
جلسه ۱۳ (جلسه آنــلاین)

تست جلسه انلاین

جلسه انلاین در تاریخ ۱۴۰۰ / ۱۰ / ۷ در ساعت ۱۱:۰۴ برگزار شد

جلسه انلاین در تاریخ ۱۴۰۰ / ۱۰ / ۲۲ در ساعت ۱۱:۰۴ پایان یافت

درباره این جلسه

لبی
مهلت استفاده از جلسه به پایان رسیده است. جلسه منقضی شده است
جلسه ۱۴

تست

شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۴۰۰-۱۱-۰۴ (۱۵:۱۰) - مهلت استفاده: ندارد

درباره این جلسه

تست
جلسه قابل استفاده است. ۲۹۴ تومان
جلسه ۱۵

تست زمان شروع و مهلت استفاده

شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۴۰۰-۱۱-۰۴ (۱۵:۱۰) - مهلت استفاده: ندارد

درباره این جلسه

تست
جلسه قابل استفاده است. [غیر قابل فروش]
جلسه ۱۶

تست بازه ازمون

شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۴۰۰-۱۱-۰۴ (۱۵:۱۰) - مهلت استفاده: ندارد

درباره این جلسه

تست بازه ازمون
جلسه قابل استفاده است. ۲۹۴ تومان
جلسه ۱۷ (جلسه آنــلاین)

تست جلسه انلاین 21-10

جلسه انلاین در تاریخ ۱۴۰۰ / ۱۰ / ۲۲ در ساعت ۱۱:۵۶ برگزار شد

جلسه انلاین در تاریخ ۱۴۰۰ / ۱۰ / ۲۹ در ساعت ۱۱:۵۶ پایان یافت

درباره این جلسه

بی
مهلت استفاده از جلسه به پایان رسیده است. جلسه منقضی شده است
اساتید
سوالات متدوال

 

نظرات

 • امیر نحمی
  ۱۴۰۰-۱۰-۰۲ (۱۰:۰۲)
  عالی بسیار مفید بود موفق باشید