شرایط همکاری مدرس با پلتفرم آموزش مجازی بیان نو

 

شرایط همکاری آموزشی با پلتفرم آموزش مجازی بیان نو

 

مدرسین گرامی، لطفا به موارد زیر هنگام توجه کنید؛ همکاری شما با بیان نو به منزله آگاهی کامل از موارد زیر است:

در گام اول لازم به توضیح است که سامانه آموزش الکترونیکی بیان نو دارای چند تفاوت اساسی در حوزه آموزش مجازی با وب سایتهای مشابه می باشد:

1- به دنبال آموزش الکترونیکی هستیم نه یادگیری الکترونیکی

در سامانه آموزش الکترونیکی بیان نو دسترسی به تمامی محتوا به صورت یکجا بعد از ثبت نام در دوره امکان پذیر نمی باشد بلکه فراگیران طبق برنامه زمان بندی تعیین شده از طرف مدرس دوره به محتوای هر جلسه دسترسی دارند. همچنین فراگیران در طی دوره آموزشی می توانند سوالات و نظرات خود را از طریق امکانات موجود در پنل کاربری با دیگر فراگیران و استاد دوره مطرح کنند لذا مدرسین باید نسبت به رفع مشکلات موجود در فرآیند آموزش پاسخگو باشند.

2- سامانه آموزش مجازی بیان نو یک فروشگاه اینترنتی آموزشی نیست

در سامانه بیان نو به دنبال درآمدزایی از طریق فروش محتوا نیستیم لذا در این سامانه کلیه رفتارهای فراگیران مورد بررسی و ارزیابی قرار میگیرد و مدرس دوره باید به تحلیل گزارشهای ارسال شده از طرف سامانه بپردازد و نمره نهایی فراگیران را مشخص کند. البته در این راستا دستیاران استاد نیز در امر تحصیح تمرین ها و کوییز ها به استاد دوره کمک و همراهی می رسانند.

3- محتوای تولید شده بر اساس استاندارد اسکورم و به روش موک:

محتواهای تولید شده صرفا یک فیلم آموزشی خطی نیست بلکه باید فراگیر بتواند با محتوای دوره در تعامل باشد و خودش مسیر آموزشی را انتخاب کند. لذا در این راستا مدرسین دوره محتوای خام را در اختیار کارشناسان تولید محتوا قرار داده و آنها نسبت به تولید محتوای تعاملی مطابق بر استاندارد های تعریف شده اقدام می کنند. جهت مطالعه استاندارد های تولید محتوای سامانه آموزش مجازی آی کورسرا می توانید بر روی لینک زیر کلیک کنید.

شرایط همکاری آموزشی به شرح زیر است:

ماده 1- میزان درصد مشارکت در درآمد مدرس از فروش دوره ذکر شده با توجه به توافق فی ما بین بیان نو  و مدرس و با توجه به سوابق و مدارک تحصیلی مدرس مطابق شیوه نامه  تعیین درصد مشارکت، ...... از درآمد حاصل شده از فروش دوره فوق طبق گزارشات سامانه آی کورسرا می باشد.

تبصره یک: مالیات بر ارزش افزوده (معادل 9 درصد) متناسب با درآمد مدرس از فروش دوره کسر می گردد.

ماده 2- برای دوره هایی که در استودیو ضبط می شوند مدرس دوره به موجب این قرارداد موظف است طبق برنامه ای که از طرف گروه آموزش تعیین می شود برای تدریس دوره آموزشی مذکور حضور پیدا نمایند.

ماده 3- برای دوره هایی که در استودیو ضبط می شوند مدرس گرامی بایستی در ساعات رزرو شده در استودیو که آن ساعات پیش تر نیز مورد تایید مدرس قرار گرفته حتما حضور یابد، با عنایت به اعمال هزینه ساعت رزروهای استودیو، در صورتی که مدرس در ساعات رزرو به هر دلیل نتواند حضور یابد به ازای هر ساعات عدم حضور ایشان، از مبلغ کل قرارداد طبق ماده یک به میزان 300 الی 500 هزار ریال کسر می گردد.

ماده 4- بیان نو این اختیار را دارد که متناسب با شرایط و بازه های زمانی خاص بر روی دوره های موجود در سامانه بیان نو تخفیفاتی را اعمال کند.

ماده 5- بیان نو موظف است تا دسترسی کامل به محتوای دوره آموزشی فوق را با عنوان نقش {استاد} در سامانه بیان نو برای مدرس ایجاد نماید.

ماده 6- بیان نو موظف است در بازه های زمانی بیستم هر ماه طبق ماده یک نسبت به تسویه حساب مدرسین آموزشی خود اقدام نماید.

ماده 7- مدرسین معزز ملزم به ارسال سرفصل های پیشنهادی خود برای دوره آموزشی موردنظر بوده تا پس از تایید، نسبت به ارائه آن ها اقدام نماید.

ماده 8- لازم است مدرسین محترم خلاصه مطالب مطروحه خود را در سرفصل های موردنظر پیش از ضبط جمع بندی کرده و مکتوب نماید تا هنگام ضبط با تسلط مناسب تر و سریعتر بتواند ضبط خود را به انجام رساند و همچنین در نهایت لازم است مدرسین محترم فایل خلاصه مطالب مطروحه را جهت تولید محتوا تحویل نماید.

ماده 9- مدرس گرامی بایستی برای هریک از دوره ها تا خالص 4 ساعت حداقل 40 سوال و برای بیش از آن به ازای هر ساعت به میزان 5 سوال بیشتر به صورت تستی صرفا از محتوای دوره با جواب صحیح طراحی نماید.

ماده 10- مدرس گرامی موظف است از تاریخ شروع دوره حداقل هفته ای دوبار از طریق نام کاربری خود وارد سامانه شده و به سوالات و نظرات مطرح شده توسط فراگیران پاسخ دهد. عدم همکاری در این زمینه تا سقف حداکثر 20 درصد از درآمد حاصله مدرس را کاهش می دهد.

ماده 11- مدرس نمی تواند تعهدات مندرج در این قرارداد را بطور کلی و یا جزئی به غیر واگذار نماید.

ماده 12- مدرس در صورت قبول شرط انحصاری کار کردن با کارفرما نباید محتوای تولید شده را در اختیار دیگر سامانه های آموزش مجازی رقیب قرار دهد.

ماده 13- مالکیت معنوی دوره در اختیار مدرس دوره می باشد.

ماده 14- مدرس دوره باید مطابق استاندارد های بیان نو تولید محتوا کند.

ماده 15- کارشناسان آموزش بیان نو داوران تعیین کننده کیفیت محتوا و بار علمی آن جهت نمایش در سامانه می باشند.

شیوه نامه محاسبه درصد مشارکت در درآمد

میزان سهم مدرس دوره در درآمد حاصل شده از فروش دوره به روش زیر محاسبه می گردد. پرداخت های مالی طبق قرارداد در بازه های زمانی بیستم هر ماه به مدرسین پرداخت می گردد.

در حال حاضر، تعیین میزان درصد مشارکت مدرس بر اساس پارامترهای زیر مشخص می شود. درصد نهایی با محاسبه مجموع امتیازهای بخش های مختلف به دست می آید.

معیار

زیرمعیار

درصد حاصل شده

حداکثر درصد قابل قبول

مدرک تحصیلی

دانشجوی کارشناسی و کاردانی

۰.05

-

فارغ التحصیل کارشناسی

۰.10

-

دانشجوی کارشناسی ارشد

۰.15

-

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد

۰.20

-

دانشجوی دکتری

۰.25

-

فارغ التحصیل دکتری

۰.30

-

عضویت هیات علمی دانشگاه و موسسات اموزش عالی

عضو هیات علمی نیستم

۰

-

حق التدریس در دانشگاه و موسسات اموزش عالی

۰.07

-

عضو هیات علمی با درجه استادیار

۰.10

-

عضو هیات علمی با درجه دانشیار

۰.15

-

عضو هیات علمی با درجه استاد تمام

۰.20

-

سابقه تدریس و فعالیت پژوهشی

به ازای هر ساعت سابقه تدریس در حوزه های دیگر

۰.۰۰۱

۰.1

به ازای هر ساعت سابقه تدریس و یا انجام پروژه در حوزه مرتبط با عنوان دوره

۰.۰۰۲

۰.۱

به ازای هر ساعت تدریس مجازی و تولید محتوای آموزشی

۰.۰۰۳

۰.۱5

نوع قرارداد مشارکت

انحصاری با سامانه بیان نو

۰.10

-

همکاری با دیگر سامانه های آموزش مجازی

۰

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*نکته: مجموع امتیازهای حاصل شده از جدول بالا نشان دهنده میزان درصد مشارکت مدرس در دوره آموزشی می باشد.