دکتر سعید خیاط مقدم

دکتر سعید خیاط مقدم

عضو هیات علمی و استاد دانشگاه / مشاور در حوزه مدیریت استراتژیک و توسعه

مشخصات بیشتر  • نام : دکتر سعید خیاط مقدم
  • تخصص و تحصیلات : عضو هیات علمی و استاد دانشگاه / مشاور در حوزه مدیریت استراتژیک و توسعه
  • درباره استاد : استاد اصلی دوره
  • شماره تماس : ***********
  • ایمیل : ********************

دوره های تدریس شده توسط
دکتر سعید خیاط مقدم۵۰,۰۰۰ تومان

روش های اخذ خبرگان در مدیریت دانش

✳️ سرفصلهای دوره: 1️⃣ تعریف دانش و انواع آن 2️⃣ آشنایی با شیوه‌های متداول اخذ دانش خبرگان 3️⃣ پرسشنامه دانش شخصی 4️⃣ ارائه سمینار یا آموزش توسط خبره 5️⃣ مشاهده حین کار Job Shadowing 6️⃣ انجمن‌های خبرگی 7️⃣ مصاحبه و انواع آن 8️⃣ شایستگی‌های مصاحبه‌کنندگان 9️⃣ بایدها و نبایدهای مصاحبه اخذ دانش