وبلاگ

تصویر پست مجله
  • 0
  • 0

آموزش از راه دور و مزایای آن (بخش اول)

آموزش از راه دور در مدارس، دانشگاه ها و موسسات آموزشی، تنها راه کمک به آموزش کسانی است که به هردلیلی از تحصیل در محیطهای آموزشی جا مانده اند و یا بدنبال شروع و یا تکمیل روند آموزشی خویش با استفاده از این شیوه ای نوین می باش

بیشتر
تصویر پست مجله
  • 0
  • 0

نرم افزار آموزش الکترونیکی

سیستم مدیریت آموزش الکترونیکی (lms) با آموزش افراد با استفاده از فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در بستر اینترنت یا اینترانت فراهم  می گردد. سیستم های LMS یا سامانه آموزش الکترونیکی (LMS) ال ام اس با به‌کارگیری از مجموعه وسیعی از

بیشتر
تصویر پست مجله
  • 0
  • 0

آموزش آنلاین چیست؟

آموزش آنلاین، تعریفی است برای امکانات آموزشی و یادگیری، با محور قرار دادن دانش پژوهان برای تحقق فراگیری موقعیتی، یادگیری تجربی و مسأله مدار (به عنوان قلب آموزش مجازی) از راه ترکیب تکنولوژی های نو، در این سیستم یککلاس

بیشتر