وبلاگ

تصویر پست مجله
  • 0
  • 0

اصول و معیارهای طراحی و تولید محتوای الکترونیکی

آموزش همواره به عنوان یکی از کارکردهای مهم و اساسی دانشگاه قلمداد شده است. و در زمان بحران کوید نوزده این کارکرد بیش از پیش موردتوجه قرار گرفته است. نقش استاد در آموزش‌های نوین از یک ارایه‌دهنده‌ی اطلاعات و بازیگر نقش او

بیشتر
تصویر پست مجله
  • 0
  • 0

آیا سایت ال ام اس مناسب نیازهای آموزشی کسب و کارهای کوچک هم هست؟

مدیریت هر کسب و کاری نیاز به منابع، انرژی و تعهداتی دارد که ممکن هست همیشه در اختیار شما نباشد. با این حال، برای کسب و کارهای کوچک مشکل غلبه بر استعفای یک کارمند باتجربه دشوار است و همیشه در کسب و کارهای کوچک برای حفظ شرکت و

بیشتر