دسته‌بندی ها

مشاهده گزارشات حضور و غیاب توسط استاد

آخرین به روز رسانی در ۰۲ اسفند ۱۴۰۰

در این ویدیو آموزش خواهیم داد که چطور اساتید یک دوره می توانند گزارشات حضور و غیاب فراگیران دوره های آموزشی خود را بررسی کنند

در این ویدیو آموزش خواهیم داد که چطور اساتید یک دوره می توانند گزارشات حضور و غیاب فراگیران دوره های آموزشی خود را بررسی کنند