دسته‌بندی ها

ایجاد جلسه غیرهمزمان یا آفلاین

آخرین به روز رسانی در ۰۲ اسفند ۱۴۰۰

برای آشنایی با نحوه بارگزاری ویدیوها یا فایلهای آموزشی خود به صورت جلسات آموزشی حتما ویدیوی زیر را مشاهده کنید تا با ابزارهای لازم برای ساخت یک جلسه غیرهمزمان آشنا شوید

برای آشنایی با نحوه بارگزاری ویدیوها یا فایلهای آموزشی خود به صورت جلسات آموزشی حتما ویدیوی زیر را مشاهده کنید تا با ابزارهای لازم برای ساخت یک جلسه غیرهمزمان آشنا شوید