دسته‌بندی ها

راهنمای منتشر کردن پاسخ نامه آزمون ها

آخرین به روز رسانی در ۰۲ اسفند ۱۴۰۰

این ویدیو مخصوص کاربرانی با نقش استاد یا مدیر درس می باشد و زمانی که میخواهید پاسخ نامه ازمون هایی که قبلا گرفته شده را منتشر کنید تا فراگیران بتوانند وضعیت خودشان را بررسی کنند.

این ویدیو مخصوص کاربرانی با نقش استاد یا مدیر درس می باشد و زمانی که میخواهید پاسخ نامه ازمون هایی که قبلا گرفته شده را منتشر کنید تا فراگیران بتوانند وضعیت خودشان را بررسی کنند.