دسته‌بندی ها

ارسال اطلاعیه برای فراگیران توسط استاد

آخرین به روز رسانی در ۰۲ اسفند ۱۴۰۰

در این ویدیو بررسی خواهیم کرد که چطور می توان برای فراگیران یک دوره آموزشی اطلاعیه ارسال کرد تا در کارتابل تمای فراگیران قرار گیرد

در این ویدیو بررسی خواهیم کرد که چطور می توان برای فراگیران یک دوره آموزشی اطلاعیه ارسال کرد تا در کارتابل تمای فراگیران قرار گیرد