دسته‌بندی ها

نحوه ایجاد تمرین توسط استاد

آخرین به روز رسانی در ۰۲ اسفند ۱۴۰۰

در این ویدیو توضیح خواهیم داد تا چطور اساتید یک دوره آموزشی می توانند تمرین برای فراگیران خود تعریف کنند

در این ویدیو توضیح خواهیم داد تا چطور اساتید یک دوره آموزشی می توانند تمرین برای فراگیران خود تعریف کنند